نحوه اتصال lcd کاراکتری به میکروکنترلر pic

منتشر شده در میکروکنترلرpic

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این قسمت نحوه اتصال lcd کاراکتری 16x2 به میکروکنترلر pic18 آموزش میدهیم. در مرحله اول باید پایه های lcd رو بشناسیم. شکل زیر پایه های lcd کاراکتری 16x2 رو نشان داده است.

پایه های Vcc و Vss به ترتیب پایه تغذیه +5 و زمین می باشد.

lcd16x2

  ادامه مطلب???

 پایه Vee برای کنترل کنتراست صفحه نمایش می باشد.

پایه RS انتخاب رجیستر میباشد که اگر در وضعیت 0 باشد رجیستر کد فرمان و اگر 1 باشد رجیستر داده انتخاب میشود.

پایه R/W نوشتن / خواندن 

به کاربر اجازه می دهد که اطلاعات را روی lcdبنویسد (R/W=0)و یا بخواند(R/W=1)

پایه E برای لچ شدن اطلاعات داده شد به پایه مورد استفاده قرار میگیرد. بدین صورت که وقتی داده ها روی پایه قرار میگیرند با یک پالس بالا به پایین داده ها درون LCD لچ می شوند.

پایه های D0 تا D7 پایه های دیتا می باشند.

 

بدین ترتیب هرگاه بخواهیم فرمان هایی از قبیل پاک کردن صفحه نمایش را به LCD ارسال کنیم ابتدا RS=0 و R/W=0 قرار داده سپس کد فرمان را برروی پایه های دیتا قرار داده و توسط پایه E اطلاعات را لچ کنیم.

توجه کنید که بین ارسال دیتا ها یک فاصله زمانی 5mS ای باید باشد. جدول زیر لیست کد های فرمان و زمان لازم برای اجرای آن را نشان داده است:

photo 2015 09 12 16 27 52

 

برنامه زیر کتابخانه LCDکاراکتری که میتونید اونو پس از دانلود به هر برنامه ای که خواستید اضافه کنید.

توجه : برای تغییر پورت ها بعد از باز کردن کتابخانه xlcd.h پورت دیتا و پایه های مربوط به دیتا رو تغییر بدهید.


 پسورد فایل:www.ictnic.com

حجم فایل:150kb

 مطالب مرتبط :

برچسب ها:

Tags: آموزش برق و الکترونیک میکروکنترلر میکروکنترلر pic microcontroller pic اتصال lcd به pic کتابخانه LCDکاراکتری کتابخانه LCDکاراکتری برای pic کتابخانه LCDکاراکتری برای mplab